ภาพและบรรยากาศจำลอง
งบประมาณ *
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#65
PRIVACY POLICY
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท เสนา เอชเอชพี 4 จำกัด สำนักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท ชำระแล้วเต็มจำนวน กรรมการผู้จัดการ นางสาว เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชื่อโครงการ นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา ที่ตั้งโครงการ ถนนบางนา-ตราด กม.6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โฉนดที่ดินเลขที่ 105550 และ 165076 เนื้อที่ประมาณ 3-3-46.6 ไร่ ที่ดินโครงการติดจำนองกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนทางเข้าโครงการเป็นถนนภาระจำยอม เป็นอาคารชุดที่พักอาศัยสูง 40 ชั้น ดาดฟ้า 1 ชั้น และใต้ดิน 1 ชั้นจำนวน 1 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 795 ห้องชุด และห้องชุดสำหรับการพาณิชย์ จำนวน 2 ห้องชุด ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 คาดว่าแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2564 จะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินกองทุน และจ่ายค่าส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว รายละเอียดอาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏในโฆษณา ภาพทุกภาพเป็นภาพจำลอง และบรรยากาศจำลอง ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้ของแถมหรือสิทธิ์หรือประโยชน์ ดีลดีราคาเดียว 2,490,000 บาท เป็นราคาของห้องชุดเลขที่ 1209 และ 1706 จำนวน 2 ห้อง คือราคาสุทธิหลังหักโปรโมชั่นทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 5% ของมูลค่าโปรโมชั่นส่วนลดของแต่ละห้องที่ได้รับ (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น “ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 7 รายการ ทุกยูนิต” ได้เพียงโปรโมชั่นเดียวเท่านั้น โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายนยน 2565 หรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย (กรณีวันสิ้นเดือนเป็นวันหยุดราชการให้ถือเอาเป็นวันสุดท้ายที่ทำการของราชการ) หรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด โปรโมชั่น “จอง 2,999 บาท” ทุกยูนิต (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 หรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย (กรณีวันสิ้นเดือนเป็นวันหยุดราชการให้ถือเอาเป็นวันสุดท้ายที่ทำการของราชการ) หรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด โปรโมชั่น “ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 7 รายการ ทุกยูนิต” ประกอบด้วย 1.ฟรี ค่าส่วนกลาง 50 บาท/ตร.ม. 2.ฟรี เงินกองทุน 500 บาท/ตร.ม. 3.ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 4.ฟรี ค่าใช้จ่าย ค่าอากรแสตมป์ 5.ฟรี ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร 15 บาท/ตร.ม.ต่อปี ปีแรกเรียกเก็บ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 6.ฟรี ค่าธรรมเนียมการขอและค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 7.ฟรี ค่าบำรุงมิเตอร์น้ำ 30 บาท/เดือน/ห้อง จัดเก็บล่วงหน้า 12 เดือน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นดังกล่าว ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ และลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 โปรโมชั่น “ฟรี Gift Voucher Home Pro มูลค่า 30,000 บ.*” หรือสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดแทน Gift Voucher Home Pro มูลค่า 30,000 บาท โปรโมชั่นนี้สำหรับ ยูนิตเลขที่ เลขที่ 917 / 1517 / 2118 / 2718 และ 4007 (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) โดยลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นดังกล่าวหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 45 วัน โดยลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 หรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย (กรณีวันสิ้นเดือนเป็นวันหยุดราชการให้ถือเอาเป็นวันสุดท้ายที่ทำการของราชการ) หรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด สามารถสอบถามรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงยูนิตที่เข้าร่วมโปรโมชั่น และรับโปรโมชั่นได้ที่สำนักงานขายโครงการนิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. บริษัทฯขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าห้องที่ร่วมรายการจะหมด จะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น อาจได้รับแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โทรสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ไม่คืนเงินทุกกรณีเมื่อลูกค้าผิดเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายและเงื่อนไขการชำระที่บริษัทฯกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#65 ขนาด 30 ตร.ม. เลขที่ 2918 / 3118 / 3218 / 3318 / 3617 / 3718 / 3818 / 3918 โดยราคา 2,490,000 บาท คือราคาสุทธิหลังหักโปรโมชั่นทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 5% ของมูลค่าโปรโมชั่นส่วนลดของแต่ละห้องที่ได้รับ (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 10 เมษายน 2565 หรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย (กรณีวันสิ้นเดือนเป็นวันหยุดราชการให้ถือเอาเป็นวันสุดท้ายที่ทำการของราชการ) หรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด โปรโมชั่น “จอง 2,999 บาท” ทุกยูนิต (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 10 เมษายน 2565 หรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย (กรณีวันสิ้นเดือนเป็นวันหยุดราชการให้ถือเอาเป็นวันสุดท้ายที่ทำการของราชการ) หรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด โปรโมชั่น”ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 7 รายการ ทุกยูนิต” ประกอบด้วย 1.ฟรี ค่าส่วนกลาง 50 บาท/ตร.ม. 2.ฟรี เงินกองทุน 500 บาท/ตร.ม. 3.ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 4.ฟรี ค่าใช้จ่าย ค่าอากรแสตมป์ 5.ฟรี ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร 15 บาท/ตร.ม.ต่อปี ปีแรกเรียกเก็บ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 6.ฟรี ค่าธรรมเนียมการขอและค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 7.ฟรี ค่าบำรุงมิเตอร์น้ำ 30 บาท/เดือน/ห้อง จัดเก็บล่วงหน้า 12 เดือน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นดังกล่าว ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ และลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 10 เมษายน 2565 โปรโมชั่น “จองวันนี้ รับเลย iPhone 13 ขนาด 128 GB.” หรือสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดแทน iPhone 13 ขนาด 128 GB. มูลค่า 30,000 บาท โปรโมชั่นนี้สำหรับ ยูนิตเลขที่ เลขที่ 917 / 1517 / 2118 / 2718 และ 4007 (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) โดยลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นดังกล่าวหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 45 วัน โดยลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 10 เมษายน 2565 หรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย (กรณีวันสิ้นเดือนเป็นวันหยุดราชการให้ถือเอาเป็นวันสุดท้ายที่ทำการของราชการ) หรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด สามารถสอบถามรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงยูนิตที่เข้าร่วมโปรโมชั่น และรับโปรโมชั่นได้ที่สำนักงานขายโครงการนิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. บริษัทฯขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา 1 มีนาคม 2565 ถึง 10 เมษายน 2565 หรือจนกว่าห้องที่ร่วมรายการจะหมด จะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น อาจได้รับแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โทรสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ไม่คืนเงินทุกกรณีเมื่อลูกค้าผิดเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายและเงื่อนไขการชำระที่บริษัทฯกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#65